Fortsätt handla Till varukorgen

Driftinformation

Aktuell driftinformation för ditt område


2018-05-22 10:49:00 Avbrott


Vi saknar kontakt med utrustning på storgatan 65 i Slite. Felsökning pågår.


Förväntas vara åtgärdat: 2018-05-28 17:00:00


 • Påverkade områden:
 • - Gotlandshem2018-02-13 08:58:00 Kvalitetsproblem


Vi har en driftstörning i Edsbruk vilket kan orsaka sporadiska kvalitetsproblem för kunder i området. Problemet orsakas av en dålig fiberförbindelse som planeras att byggas om 28 maj.


Förväntas vara åtgärdat: 2018-05-30 12:00:00


 • Påverkade områden:
 • - Västervik2018-06-04 08:00:00 Planerat driftuppehåll


Nu fortsätter ombyggnationen av noder från förra året. Några noder kunde då inte slutföras och är uppsamlade i detta restprojekt. Arbetet kommer att ske dagtid, från 8 till 17, men en beräknad nertid på ca 4-5 minuter. Tidschema: 2018-06-04 Svenska bostäder Brandmästaren 22 Artellerigatan 45 2018-06-04 Svenska bostäder Vingråen 44 Kammakargatan 58 2018-06-07 Familjebostäder Skutan 30 Industrigatan 3 2018-06-07 Familjebostäder Skutan 31 Industrigatan 1 2018-06-11 Familjebostäder Prismat 3 Götgatan 71 2018-06-11 Familjebostäder SÖDE3272 Bondesonen 11 Skånegatan 87 2018-06-12 Familjebostäder Lammet 16 Gamla brogatan 1


Förväntas vara åtgärdat: 2018-06-12 17:00:00


 • Påverkade områden:
 • - Familjebostäder
 • - Svenska Bostäder2018-05-29 07:00:00 Planerat driftuppehåll


Elleverantör planerat avbrott. Omkoppling i elnät Palmfeltsgränd 14 2018-05-29 mellan kl 11:00-12:00, max 10 min.


Förväntas vara åtgärdat: 2018-05-29 08:00:00


 • Påverkade områden:
 • - Familjebostäder2018-05-29 00:01:00 Planerat driftuppehåll


Planerat arbete Linköping med omnejd Vi kommer att göra ett planerat arbete för att framtidssäkra kapacitet till näten. Starttid: 2018-05-29 00:01 Planerad sluttid: 2018-05-29 04:00 Reservdag: 2018-06-05 00:01 - 04:00


Förväntas vara åtgärdat: 2018-05-29 04:00:00


 • Påverkade områden:
 • - Apotekaren
 • - Askeryd Fiber
 • - Bergagård
 • - Betesvallen
 • - B-net Ekonomiska Förening
 • - Byalag 1050 Ekonomisk Förening
 • - Bälaryd Fiber
 • - Djurängen
 • - Emmaboda Kommun
 • - Fullriggaren
 • - Funkabo
 • - Fältet
 • - Gärdala Bredband Ekonomisk Förening
 • - Jungs väg
 • - Jönköping Fiber
 • - Kalmar Energi
 • - Kalmarhem
 • - Kättingsmeden
 • - LINDSDAL
 • - Lingonet
 • - Långö Infrastruktur ek.f
 • - Lönet
 • - Malmen
 • - Mokällan Fiber Ek. Förening
 • - Motala
 • - Noak
 • - Norrköping bredband
 • - Nässjö stadsnät
 • - Skanova - Björnhult
 • - Skanova - Ekenäs
 • - Skanova - Fiber På Alvar
 • - Skanova - Hov
 • - Skanova - Sandvik
 • - Skanova - Tveta
 • - Skärgårdsstaden
 • - Smedby
 • - Stora Frö
 • - Strandnyttan
 • - Tre Vänners väg
 • - Willhem
 • - Willhem Linköping
 • - Vimmerby
 • - Västervik
 • - Öland